"Canvia abans que hagis de fer-ho."

– Jack Welch. Empresari i escriptor nord-americà.